marinske@2beconnected.nl / tel. +31 6 22 43 77 17

Wie bereik je?

Wie bereik je?
Het gaat niet alleen om heldere communicatie gevat in een goed plan, het gaat vooral om wie je met je communicatie wilt bereiken en het effect dat jouw communicatie heeft. Wat is je doel? Gaat het om informeren, inspireren of interactie met de mensen? Met een goed doordachte communicatiestrategie komen projecten tot leven. Verspreiden de verhalen zich al een olievlek uit door de inzet van de juiste communicatiemiddelen.

Het geheim van een goede communicatiestrategie is het verhaal op het juiste moment via de juiste kanalen te delen en de verbinding met elkaar te maken