Steeds meer bedrijven zetten videomarketing in. Met filmpjes komt datgene wat je te vertellen hebt tot leven. Het laat zien waar je mee bezig bent. Een filmpje geeft de emotionele lading aan een merk. De vraag is natuurlijk: wat levert het nou op? Veel meer dan de optelsom van het aantal kijkers en likes.

Als je je echt wilt verbinden met je doelgroep dan speel je in op de beleving van die groep. Filmpjes lenen zich daar bij uitstek voor, want zat je vroeger met je neus in een tijdschrift, tegenwoordig zie je iedereen turen op het schermpje van zijn of haar mobiel. Even een filmpje kijken is lekker. Je laat de informatie op je afkomen en via een filmpje word je vermaakt. De kunst is om met het filmpje niet alleen informatie over te brengen, maar ook een gevoel, want dan blijft een filmpje veel langer  hangen.

Waar het uiteindelijk om gaat is niet het aantal views, maar het bereiken van ‘engagement’. De interactie die je met een filmpje bereikt, doordat mensen erop reageren, het filmpje liken of liever nog met hun vrienden delen. Aan engagement kun je zien hoeveel interesse mensen echt hebben in je merk.

Als je ‘engagement’ wilt bereiken dan moet je van tevoren goed bedenken wat je doel is met het filmpje dat je maakt. Als je iets wilt uitleggen en je kunt dat visualiseren met een filmpje, dan onthouden mensen het makkelijker. Je kunt ook filmpjes maken waarmee je laat zien wie je bent/wat voor merk of waar je voor staat. Filmpjes die een bepaald gevoel weten op te roepen, versterken hetgeen je wilt uitdragen.
Waarom is het ene filmpje populairder dan het andere? Dat heeft te maken met de spanningsboog, de authenticiteit, de mate van emotie en de functionaliteit. De basis zit in een goede opbouw, echtheid weten over te brengen en emotie in je filmpje leggen. Daarnaast is het ook nog van belang dat de inhoud van het filmpje functioneel is. Met andere woorden: wat heeft de ander eraan? Is de functionaliteit helder, dan gaat het erom of je de betekenis van de boodschap goed weet over te brengen.

Bij het inzetten van videomarketing gaat het er steeds om dat je mensen gevoelsmatig weet te bereiken. Door jezelf of je merk in beeld te brengen, kunnen mensen zich een beeld vormen. Je staat voor hun gevoel in direct contact met hen. Als je filmpjes gaat inzetten om je merkwaarde te verhogen dan zijn het steeds dezelfde waarden waar het om draait: authentiek (echtheid), herkenbaarheid en beleving.

Door te variëren met het uitleggen waar jij of je product voor staat, het promoten van je boodschap of merk en laten zien wat je doet of hoe je omgaat met je product is, dat is merkcreatie. Daarbij is het zaak dat je imago en merk één zijn en niet teveel van elkaar afwijken. Bedenk goed wie je wilt zijn (imago) en waar je voor staat (merk) en houdt daaraan vast.

Merkbeleving:

avontuur – sport –  energie

inspiratie – plezier – sensatie

 

outdoor sporten. Video is voor ons de beste manier om de connectie te zoeken met verschillende doelgroepen op een betekenisvolle en eigen manier die ze onthouden.
De meest succesvolle campagne tot nu toe is The Explorer met astronaut Buzz Aldrin. Het filmpje, dat meer dan 10 miljoen keer is bekeken, heeft de authenticiteit van ons merk verder versterkt. Er kwam een extra laagje gevoel bij de functionaliteit van onze producten. Dit filmpje is ons referentiepunt geworden als het gaat om het uitleggen van het betekenis van ons product.
Videomarketing is bij ons tijdens de hele customer journey aanwezig. Verschillende video’s hebben allemaal een ander doel, van het krijgen van awareness tot merkbekendheid, betrokkenheid en conversie.’

 

niet te lang te maken. Zo’n twee à drie minuten is een relatie op wilt bouwen met je klant dan geldt al sinds jaar en dag: zet die klant centraal. Bedrijfsfilmpjes. Ik maak ze steeds vaker. Nog even en ik maak meer filmpjes dan dat ik artikelen schrijf.